Паук вам је однео аутомобил?

Уколико вам је "паук" однео аутомобил, погледајте где га можете преузети и под којим условима! 

Време наплате и задржавања возила на паркингу

Како бисте избегли непријатности, информишите се о времену наплатe и времену задржавања возила на паркинг местима. 

Једнократно паркирање

Категорија: Ценовници
Зона ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ Цена са ПДВ-ом
Екстра Паркинг карта за један сат паркирања 43,00
I Паркинг карта за један сат паркирања 37,00
II Паркинг карта за један сат паркирања 25,00
III Паркинг карта за целодневно паркирање 52,00
Рампа Инкасант карте - за сваки сат паркирања 37,00
 

Универзална паркинг карта

Категорија: Ценовници

Зона

Универзална карта – за све зоне без ограничења

Цена + ПДВ

I, II, III и Еxтра

Универзална паркинг карта за 1 месец паркирања

8.899,00 динара

Универзална паркинг карта за 1 месец паркирања за установе од посебног значаја

4.387,00 динара

 

Посебна паркинг карта

Категорија: Ценовници

Зона

Посебна паркинг карта

Цена + ПДВ

Све зоне

Посебна паркинг карта (у складу са чланом 25. ставом 3. Закона о комуналним делатностима)

1.000,00

 

Повлашћено паркирање

Категорија: Ценовници

Зона

Повлашћено паркирање

Цена + ПДВ

I, II или Екстра

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица

877,00 динара

I, II или Екстра

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица/предузетнике

2.472,00 динара

III

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица

521,00 динара

III

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица/предузетнике

877,00 динара

 

Вишекратно паркирање - целодневно паркирање

Категорија: Ценовници

Зона

Вишекратно паркирање – целодневно паркирање за све зоне у којима нема временског ограничења задржавања

Цена + ПДВ

I, II i III зона

Паркинг карта за целодневно паркирање(I, II ili III зона, kombinovano)

179,00 динара

 

Уклањање и чување непрописно паркираних возила

Категорија: Ценовници

Зоне

Уклањање И чување непрописно паркираних возила

Цена + ПДВ

Све

Интервенција “Паука” са одношењем возила на “Депо”

5.538,00 динара

Интеренција “Паука” са одношењем на “Депо” за комби и теретна возила

8.168,00 динара

Започета интервенција

2.261,00 динара

Лежарина за сваки започети сат након 24х од одношења

74,00 динара

 

Резервисана паркинг места

Категорија: Ценовници

Зоне

Резервисана паркинг места

Попуст

Цена + ПДВ

   7 - 20 часова

I или Екстра

Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања

/

17.000,00

Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања

5%

48.450,00

Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања

10%

91.800,00

Резервисано паркинг место за 12 месеци паркирања

20%

163.200,00

II

Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања

/

13.599,00

Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања

5%

38.757,00

Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања

10%

73.435,00

Резервисано паркинг место за 12 месеци паркирања

20%

130.550,00

III

Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања

/

5.100,00

Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања

5%

14.535,00

Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања

10%

27.540,00

Резервисано паркинг место за 12 месеци паркирања

20%

48.960,00
 

Претплата на паркирање

Категорија: Ценовници

Зона

Претплата на паркирање

Попуст

Цена + ПДВ

У Екстра зони нема категорије претплатне карте

Физичка лица

Правна лица

I или II

Претплатна карта за 1 месец паркирања

/

2.633,00

3.512,00

Претплатна карта за 3 месеца паркирања

5%

7.504,00

10.009,00

Претплатна карта за 6 месеци паркирања

10%

14.218,00

18.965,00

Претплатна карта за годину дана паркирања

20%

25.277,00

33.715,00

III

Претплатна карта за 1 месец паркирања

/

1.052,00

1.052,00

Претплатна карта за 3 месеца паркирања

5%

2.998,00

2.988,00

Претплатна карта за 6 месеци паркирања

10%

5.681,00

5.681,00

Претплатна карта за годину дана паркирања

20%

10.099,00

10.099,00

 

zone629C.jpg

Старт стоп паркинг систем

start-stop_bannerC.jpg

Резервисано за ђаке прваке

PanCert_banner.jpg

togs_banner.jpg