Закључком Владе Републике Србије, а везано за кориснике инвалидских паркинг карата, донета је препорука  коју је ЈКП „Паркинг сервис Сомбор” прихватио и процесуирао,  да  се  продужи рок важења истих  до 31.12.2021. године.

Такође је покренута иницијатива, у циљу поједностављења процедуре издавања инвалидских паркинг карата и резервисаних паркинг места,   да се креира услуга на портал еУправа која ће омогућити подношење захтева електронским путем и тако трајно решити проблем доласка на место преузимања.