Црвена паркинг карта

Цена: 49,50 дин./1 сат
СМС - 9251

Улице:

Мите Поповића, Његошева, Василија Ковачић, Мирна (2 места резервисана за ПУ „Вера Гуцоња“), Аврама Мразовића, Читаоничка, Венац Војводе Радомира Путника, Венац Војводе Петра Бојовића, Соње Маринковић (Од Венца Војводе Степе Степановића до колског улаза у угоститељски објекат "Стари фијакер"), Војвођанска (Испред зграде „Лепотица“)

 У зони I наплата паркирања се врши радним даном у периоду од 7–20ч, а суботом од 7–13ч. Недељом и празницима наплата се не врши.

 У зони I време задржавања није ограничен.