ЈКП "Паркинг Сервис Сомбор" Сомбор обавештава грађане да од 01.12.2021. године примењује нови Ценовник коришћења комерцијалних паркиралишта и уклањања непрописно паркираних возила.

Нове цене паркинг карата износе:
екстра
зона – 45,00 динара,
I зона – 39,00 динара,
II зона – 26,00
динара и
III зона – 55,00 динара.

Цена целодневне паркинг карте за паркирање у I, II и III зони износи 189,00 динара, а цена интервенције "Паук"-а је 5.851,00 динара.

За све информације о изменама Ценовника, грађани могу да се информишу на телефон 0800/102-125 и 025/423-000.