Услови за издавање повлашћених и претплатних паркинг карата

Физичка лица

• Попуњен Захтев за издавање повлашћене паркинг карте за физичка лица, који издаје предузеће (Образац Q2.ОЕ.02-06 – Издање 4)
• Фотокопија личне карте (оригинал на увид)
• Фотокопија саобраћајне дозволе (оригинал на увид) – адреса власника возила је у зонираном подручју и идентична са адресом из личне карте – у случају захтева за ППК
• Фотокопија саобраћајне дозволе (оригинал на увид) – адреса власника возила није у зонираном подручју или се не подудара са адресом из личне карте – у случају захтева за ПРПК, УПРПК или РПК
Напомена: Преузмите Образац Q2.OE.02-06 и попуњеног га пошаљите на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Особе са инвалидитетом

• Попуњен Захтев за издавање налепница за особе са посебним потребама, који издаје предузеће (Образац Q2.ОЕ.02-08 – Издање 5)
• Фотокопија личне карте (оригинал на увид)
• Фотокопија саобраћајне дозволе (оригинал на увид) са идентичном адресом власника возила са адресом из личне карте
• Фотокопија решења о степену инвалидитета издатог од стране надлежног органа (оригинал на увид)
• Решење издато од стране надлежног  органа за добијање инвалидске налепнице
• Фотокопија личне карте старатеља особе са инвалидитетом (оригинал на увид)
• Фотокопија доказа о старатељу особе са инвалидитетом (оригинал на увид)
Напомена: Преузмите Obrazac Q2.OE.02-08 и попуњеног га пошаљите на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Правна лица

• Попуњен и оверен Захтев за издавање повлашћене паркинг карте за правна лица и предузетнике, који издаје предузеће (Образац Q2.ОЕ.02-07 – Издање 4)
• Овлашћење (на меморандуму) за особу која у име правног лица подноси захтев
• Оверена фотокопија уговора о купопродаји (ако је реч власнику), оверена фотокопија уговора о закупу пословног простора (ако је реч о закупцу) или оверена фотокопија друге исправе подобне за стицање права
• Фотокопије саобраћајних дозвола за возила регистрована на правно лице (оригинал на увид)
• Фотокопија решења Агенције за привредне регистре не старије од 6 месеци
• Фотокопија потврде о извршеној регистрацији ПИБ-а
• Фотокопија потврде о извршеном евидентирању за ПДВ
• Фотокопија картона депонованих потписа
• Доказ да је физичко лице запослено код правног лица и да поседује возило регистровано на његово име (фотокопија Уговора о раду и саобраћајне дозволе)
Напомена: Преузмите Obrazac Q2.OE.02-07 и попуњеног га пошаљите на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Предузетници

• Попуњен и оверен Захтев за издавање повлашћене паркинг карте за правна лица и предузетнике, који издаје предузеће (Образац Q2.ОЕ.02-07 – Издање 4)
• Овлашћење (на меморандуму) за особу која у име правног лица подноси захтев
• Оверена фотокопија уговора о купопродаји (ако је реч о власнику), оверена фотокопија уговора о закупу пословног простора (ако је реч о закупцу) или оверена фотокопија друге исправе подобне за стицање права
• Фотокопија саобраћајне дозволе возила у власништву предузетника (оригинал на увид) или уговор о коришћењу сопственог возила предузетника са идентичном адресом из доказа о идентитету носиоца решења
• Фотокопија решења Агенције за привредне регистре не старије од 6 месеци
• Фотокопија потврде о извршеној регистрацији ПИБ-а
• Фотокопија потврде о извршеном евидентирању за ПДВ
• Фотокопија картона депонованих потписа
• Фотокопија личне карте предузетника (оригинал на увид)
Напомена: Преузмите Obrazac Q2.OE.02-07 и попуњеног га пошаљите на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.