Опис јавне набавке

 

Редни број набавке

03/2017

Позив за подношење поднуда 04.12.2017.

Конкурсна документација 04.12.2017.

Одлука о додели уговора 15.12.2017.

Обавештење о закљученом уговору 26.12.2017.

Предмет јавне набавке

Набавка половног специјалног возила за уклањање непрописно паркираних возила ''Паук''

Врста поступка

ЈН МВ

Датум покретања поступка

04.12.2017.

 

Питања

Поставите питање


Опис јавне набавке

 

Редни број набавке

02/2017

Позив за подношење поднуда 13.11.2017.

Конкурсна документација 13.11.2017.

Питање и одговор 1 20.11.2017.

Измена конкурсне документације 20.11.2017.

Обавештење о пружетку рока 20.11.2017.

Одлука о додели уговора 04.12.2017.

Обавештење о закљученом уговору 15.12.2017.

Предмет јавне набавке

Набавка сервера са додатном пратећом опремом и рачунара са рачунарском опремом

Врста поступка

ЈН МВ

Датум покретања поступка

13.11.2017.

 

Опис јавне набавке

 

Редни број набавке

01/2017

Обавештење о закљученом уговору 18.9.2017.

Одлука о додели Уговора, 08.09.2017.

Позив за подношење поднуда 25.08.2017.

Конкурсна документација 25.08.2017.

Предмет јавне набавке

Набавка добара преносних рачунара ПДА са преносним штампачем

Врста поступка

ЈН МВ

Датум покретања поступка

25.08.2017.