Куповина паркинг карте: Паркинг карту можете купити на киосцима који имају видно истакнуто обавештење о продаји.

Корисник је дужан да на паркинг карти знаком “X” уочљиво прецрта хемијском оловком: годину, месец и дан у којем користи паркинг место, те сат и минут у коме је паркирање започето.

Постављање паркинг карте: корисник паркирања дужан је да видљиво истакне ову карту са унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила на начин да буде видљив серијски број.