Сива паркинг карта

Цена: 242,00 динара
СМС - 9255

Паркинг карта за вишекратно паркирање је намењена плаћању целодневног паркирања за све зоне у којима нема временског ограничења задржавања односно, за комбиновано целодневно паркирање у зонама I, II и III.

Целодневна паркинг карта не подлеже временском ограничењу задржавања.