Зелена паркинг карта

Цена: 69,50 дин./целодневна
СМС - 9253

Улице:

Бела Голуба, Ернеста Киша, Раде Кончара, Војвођанска улица (Испред улаза у Општу болницу и испред „ЖАК-а“), Раде Дракулића (Осим 3 паркинг места испред кућног броја 2), Арсенија Чарнојевића, Благојевићева, Кратка, Косовска (Нема уређених паркиг места), Вишњићева, Ваљевска, Кнеза Милоша (4 места резервисана за Хитну помоћ и 9 места резервисаних за ПУ Сомбор), Радишићева, Подгоричка, Соње Маринковић (Од колског улаза у угоститељски објекат "Стари фијакер" до Подгоричке улице)ка

 У зони III наплата паркирања се врши радним даном у периоду од 7–15ч, суботом од 7–13ч. Недељом и празницима наплата се не врши.

 У зони III време задржавања није ограничено.