У складу са новим Правилником о посебним паркиралиштима на територији Града Сомбора, које је донело Градско веће Града Сомбора мењају се зоне у неколико улица у Граду Сомбору и то: Венац Војводе Степе Степановића и Доситејева сада припадају екстра зони (раније прва зона), улица Соње Маринковић сада припада првој зони (раније трећа зона) и улица Радишићева сада припада другој зони (раније трећа зона). Почетак примене новог Правилника је понедељак 03.12.2012. године.

Додатне информације грађани могу добити на број службе за информације и рекламације: 423-000.