ЈКП ''Паркинг Сервис Сомбор'' успешно је реализовао ресертификацију система менаџмента квалитетом стандарда СРПС ИСО 9001:2015 и предузећу је додељен сертификат у складу са захтевима стандарда.

Добијањем сертификата система менаџмента квалитетом ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'' сврстава се у предузећа која послују према европским стандардима и потврда су да предузеће спроводи све предвиђене процедуре у пружању услуга.