ЈКП '"Паркинг Сервис Сомбор" Сомбор обавештава грађане да од 01.12.2022. године у Сомбору почиње са контролом и наплатом паркирања на новом јавном простору за паркирање са 71 паркинг местом, од којих су 3 паркинг места резервисана за возила особа са инвалидитетом. Нова паркинг места у улици Стапарски пут подељена су на две зоне:

- I (првој) зони припадају паркинг места од почетка улице Стапарски пут до улице Самка Радосављевића у којој је цена паркинг карте за сваки започети сат 46,00 динара и

- III (трећој) зони припадају паркинг места од улице Самка Радосављевића до Војничке улице за коју цена паркинг карте за целодневно паркирање износи 65,00 динара.

За све информације о новим јавним просторима за паркирање, грађани могу да се информишу на телефон 025/423-000 и 0800/102-125.